Jaunas krāsas Nr.2

Iznācis jaunais  MS žurnāls - JAUNAS KRĀSAS

SATURS :

Darbs un Multiplās sklerozes diagnoze

Kristīna Vaišnoriene: ES STAIGĀJU UN TURPINĀŠU STAIGĀT!
Asoc. Prof. Dr. Rasa Kizlaitiene: MODERNĀ MS ĀRSTĒŠANA
Dr. Med. Lina Malciene: MULTIPLĀS SKLEROZES DIAGNOSTIKA
MS un nogurums

Dr. Med. Daina Pastare: MULTIPLĀ SKLEROZE UN NOGURUMS

Elza Sebre: ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS TEHNIKAS
Juozas Kupčiūnas: KUSTĪBAS NOGURUMA PROFILAKSEI

Asoc. Prof. Dr. Lina Zabuliene: D VITAMĪNS UN NOGURUMS
Marija Bagdoniene: NOGURUMS UN DEPRESIJA
Raisa Smirnova: MS DIAGNOZE IR LABĀKAIS, KAS AR MANI JEBKAD IR NOTICIS
Dr. Jolanta Kalniņa: GALVAS SMADZEŅU VESELĪBA

Dr. Sandra Vestermane: MULTIPLĀ SKLEROZE UN KOGNITĪVĀS FUNKCIJAS

Zane Liepiņa: KOGNITĪVĀ REHABILITĀCIJA

Ģimene un multiplās sklerozes diegnoze
PARASTA ĢIMENE

Asoc. Prof. Dalia Mickevičiene: GRŪTNIECĪBA UN MULTIPLĀ SKLEROZE
Iveta Kantiņa: FIZISKO AKTIVITĀŠU REKOMENDĀCIJAS MS PACIENTIEM
Krista Zalcmane: KRITIENA RISKA MAZINĀŠANA PACIENTIEM AR MULTIPLO SKLEROZI
Aija Krone-Vilnīte: ES UN MANA MS
Daiva Žukauskiene: KĀ SAGATAVOTIES ĀRSTA APMEKLĒJUMAM?
NODERĪGA INFORMĀCIJA

                                                    

 

Žurnāls JAUNAS KRĀSAS Nr.2 - lasi ŠEIT

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: