Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1,2,3 grupai

Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1,2,3 grupai

http://www.lm.gov.lv/upload/invaliditate/atviegl_uz_032018.pdf 

 MS un vakcinēšanās

vakcina 1.jpg

vakcina 2.jpg

vakcina 3.jpg

Rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem

http://www.siva.gov.lv/rehabilitacija-par-valsts-lidzekliem.html

 

Kā un kur saņemts palīglīdzekļus?

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk tekstā VTPC). Kārtību kādā piešķir palīglīdzekļus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi“. VTPC izsniedz palīglīdzekļus, kas ir minēti šī likuma 2.pielikumā.

Lai saņemtu nepieciešamo palīglīdzekli no VTPC, ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegumu (formu var nolādēt centra mājaslapā)
 • ārstējošā ārsta atzinumu (formu var nolādēt centra mājaslapā)
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesību apliecinošu dokumenta kopiju
 • ja persona piesakās saņemt tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā, tad ir jāiesniedz atbilstošais dokuments, kas apliecina minēto iemeslu, piemēram, pirmreizēji funkcionāli traucējumi vai arī persona, kas apmeklē izglītības iestādi, (sīkāku informāciju skatīt šeit).

Pēc dokumentu iesniegšanas, 20 darba dienu laikā tiks pieņemts lēmums un paziņots jums par palīglīdzekļa piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu.

Kas un kā var saņemt asistenta pakalpojumu

Šobrīd Latvijā ir vairākas cilvēku grupas, kam ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu:

 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību,
 • pilngadīgi cilvēki ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

VDEĀVK sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja cilvēks ar invaliditāti atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

 • noteikta 1. invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ,
 • noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
 • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās,
 • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk,
 • garīgās veselības traucējumi.

VDEĀVK gan nosaka tikai to, vai cilvēkam pienākas vai nepienākas personiskā asistenta pakalpojums. Tad, kad pozitīvs atzinums jau saņemts, ar to ir jādodas uz savas pašvaldības sociālās palīdzības dienestu, kur notiks šī pakalpojuma praktiska realizācija. Sociālais darbinieks novērtēs, cik asistenta pakalpojuma stundas ir nepieciešamas. Stundu skaits ir cieši saistīts ar to, ko cilvēks dara ikdienā. Stundu ir vairāk tad, ja klients strādā vai mācās. Papildu stundas tiek piešķirtas arī tad, ja tiek apmeklēts dienas centrs vai arī ikdienā ir kādas aktivitātes nevalstiskajā organizācijā.    

Kad stundu skaits būs noskaidrots, un asistents atrasts, pašvaldības sociālajā dienestā tiks noslēgts triju pušu līgums – to parakstīs pats klients, asistents un sociālais dienests. Katra mēneša beigās cilvēkam būs jāatskaitās par to, kā un cik stundu tika izmantots asistenta pakalpojums. Balstoties uz šo atskaiti, asistents saņems samaksu par padarīto darbu.

 

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: