Interneta resursi - meklē tālāk!

                       Noderīgas inetrneta adreses

 Latvijas valsts portāls
www.latvija.lv - ceļvedis e-Latvijā, visa informācija par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem. Šeit jūs varat pieprasīt un saņemt valsts pārvaldes un pašvaldības e-pakalpojumus, sekot to izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojumu izpildes rezultātu. Lapā ir arī valsts pārvaldes, pašvaldības un nevalstisko institūciju interneta resursu saišu katalogs.

Valsts iestādes 
Latvijas Republikas Saeima
Latvijas Republikas Ministru kabinets
Labklājības ministrija
Veselības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Nodarbinātības Valsts aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Veselības inspekcija
Zāļu valsts aģentūra 
Veselības norēķinu centrs

 

Pašvaldību iestādes
Rīgas dome
Rīgas domes Labklājības departaments
Rīgas satiksme

Sabiedriskās (nevalstiskās) organizācijas
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
aktīvu cilvēku ar kustības traucējumiem projekts 
Latvijas Neredzīgo biedrība 
Latvijas Nedzirdīgo savienība 
Latvijas Medicīniskā Paraplēģijas biedrība 
Apvienība „Saule”, cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem organizācija 
Hepatīta biedrība 
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība 
Latvijas multiplās sklerozes asociācija 
Latvijas psoriāzes biedrība 
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento” 
Latvijas invalīdu atbalsta asociācija
Latvijas astmas un alerģijas biedrība
Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība
Latvijas diabēta biedrība
Latvijas hemofīlijas biedrība
Velku fonds
Latvijas samariešu biedrība
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi
Sabiedriskā organizācija Mārtiņa fonds onkoloģisko slimnieku atbalstam

Izglītība
Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Alsviķu profesionālā skola
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola- attīstības centrs
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola
Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs
Raiskuma speciālā internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Sociālie tīkli

Lielākais komunikāciju portāls Latvijā Draugiem.lv
Apeirona lapa portālā Draugiem.lv
cilvēku ar invaliditāti sarunu vieta portālā Draugiem.lv
Latvijas ģimenes portāls Cālis.lv
Forums vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti portālā Cālis.lv
forums par bērnu veselību portālā Cālis.lv
mikroblogu portāls Twitter
Apeirona profils mikroblogu portālā Twitter
Apeirona uzņemtie video portālā Youtube 
sociālais tīkls Google+
Apeirona lapa portālā Google+
Populārākais sociālais tīkls pasaulē Facebook
Apeirona profils portālā Facebook
Interneta telefonijas portāls Skype
MSN Messenger 

Valsts tehnisko palīglīdzekļu centrs
dažādi tehniskie palīglīdzekļi, to noma, rehabilitācija

Labdarības portāli 
labdarības portāls privātpersonām un organizācijām Ziedot.lv
mazturīgo atbalsta centrs Dace
labdarības projekts ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas "Labie darbi"
Labdarības veikals labdarības projektu atbalstam "Otra elpa"
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 

Sporta organizācijas
 Latvijas Paralimpiskā komiteja
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija
Latvijas Neredzīgo sporta savienība
Latvijas Bērnu un Jauniešu invalīdu sporta federācija

Medicīna
Medicīnas portāls Medicina.lv
Latvijas medicīnas vortāls Medicine.lv

Sanatorijas un  rehabilitācija
sanatorija „Jaunķemeri” 
Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” 
rehabilitācijas centrs "Baltezers" 
Jāņa Ķirša veselības centrs 
rehabilitācijas centrs "Līgatne"
rehabilitācijas centrs "Tērvete"
veselības centrs "Imanta"

Slimnīcas
Rīgas austrumu slimnīca
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs
Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts
Tukuma slimnīca
Stradiņa univerisitātes klīnika
Madonas slimnīca
Liepājas slimnīca

Cita svarīga informācija 
Latvijas sociālās informācijas portāls Social.lv
Fizioterapeites un Speciālās olimpiādes Latvijas delegācijas vadītājas Nadijas Strazdiņas portāls nadija.lv
Ideju foruma bibliotēka, kurā pieejami arī audioieraksti e-biblioteka.lv
neredzīgo bibliotēka
informācija par zālēm, to cenām, slimībām un aptiekām Visaszales .lv
Vidzemes dzirdes serviss Dzirde.lv
Informācija cilvēkiem ar visdažādākā veida invaliditāti Sniedzroku.lvi

Ārzemju interneta mājas lapas 
Eiropas Neatkarīgās dzīves sadarbības tīkls enil.eu
Eiropas invalīdu forums 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: