Sapulce - seminārs

Aicinām uz LMSA, paplašinātu valdes, nodaļu vadītāju un vietnieku
sapulci -semināru
2013.g.17.aprīlī plkst.11.00, Rīgā ,Vecmīlgrāvja slimnīcas konferenču zālē.

Dienas kārtība
1.Pārskats par LMSA darbību 2012.g. I.Faituša, S.Beitlere
2.Darbības virzieni 2013.g. I.Faituša
3. Ieskats MS centra darbībā un jaunumi MS ārstēšanā -dr. J.Kalniņa
4.Finanšu pārskati par 2012.g. S.Zommere
5.Dažādi organizatoriskie jautājumi

                                                                                                           LMSA valde

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: