Atbalsts MS slimnieku vecākiem

  • Jaunumi
  • Atbalsts MS slimnieku vecākiem

Vairākiem MS slimniekiem, DĒAK uzstādot diagnozi, kā invaliditātes cēlonis tiek minēts invaliditāte no bērnības.

           LMSA  darbojas ciešā sadarbībā, ar vienīgo Latvijā, MS centru pie LJMC, jau kopš 1995.gada. Pēc mūsu LMSA domām un MS centra speciālistu atzinuma, tie MS slimnieki, kuri ir salimuši jau agrā bērnībā, slimības iedīglis jau viņos ir bijis jau agri, varbūt pat piedzimstot, bet pamazām augot organisma imūnsistēmai nedarbojoties pareizi,  sākas dažādas MS slimības izpausmes.         

            Vecākiem, kopjot šādus agri salimušus MS slimniekus,  ar katru gadu viņu kopšana, aprūpe kļūst arvien smagāka un sarežģītāka. Slimnieks kļūst netikai fiziski nespējīgs sevi apkopt, bet dažiem rodas arī mentāli traucējumi.

              Pēc mūsu novērojumiem, jo agrāk cilvēks saslimst ar MS, jo slimība norit straujāk un smagāk, cilvēks kļūst aprūpējams, dažreiz arī neprognozējams.

            LMSA lūdz palīdzēt atrisināt jautājumu, par šo vecāku tiesībām pieprasīt vecuma pensiju no 57 gadu vecuma. Likumā „ Par valsts pensijām” ir noteikts, ka priekslaicīgu vecuma pensiju, ir tiesības pieprasīt personām, kuras aprūpējušas bērnus invalīdus līdz astoņu gadu vecumam. Mūsu gadījumā, bērnam pieaugot ar diagnozi MS, viņa kopšana un aprūpe kļūst arvien grūtāka.   

            Biedrības LMSA valde un to MS slimnieku vecāki , kuru bērniem ir uzstādīts  kā saslimšanas cēlonis invaliditāte no bērnības , lūdz palīdzēt ierosināt un atrisināt jautājumu par tiesībām pieprasīt vecuma pensiju no 57 gadu vecuma .

            Ceram uz atbalstu un sapratni , ja arī Jūs esat no šīem vecākiem, zvaniet

            Iniciatīvas grupas vadītājai – Rīgas Zemgales MS nodaļas vadītājai 

                Ingrīdai Krēbsai     tālr. 25979021.

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: