Kurzemes reģionālās un Kuldīgas nodaļas - 15 gadu jubilejas pasākums

  • Jaunumi
  • Kurzemes reģionālās un Kuldīgas nodaļas - 15 gadu jubilejas pasākums

Draudzība ir vienīgā saistviela, kas mūžīgi mūžos satur kopā pasauli .
Vudro  Vilsons


12.09.2012.g. Kuldīgā pensionāru apvienības RUMBIŅA  zālē pulcējās MS no  Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Ventspils, Rīgas un mūsu atbalstītāji un draugi .


Kuldīgas novada domes izpilddirektore Ilze Dambīte un p/a Sociālais dienests direktore Maruta Jautaiķe un darbiniece Ineta Enģele, psiholoģe Inese Birģele, VSAA nodaļas vadītāja Lidija Petrevica . Ieradās arī Kuldīgas neiroloģe dr.Salcēviča un Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģe Maira Murziņa un māsa Zenta Dimpere .
Sāku ar nelielu ieskatu nodaļas  15 gadu vēsturē   un kopīgiem pasākumiem un darbību .
Kuldīgas E . Vīgnera Mūzikas skolas saksofonistu ansamblis iepriecināja  mūs ar nelielu koncertiņu .
Saņemam draugu un atbalstītāju apsveikumus .
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja Ineta Januško man pasniedz LMSA atzinības rakstu . Paldies !
Kopīgas pusdienas un jautrie brīži , dejojam savu iespēju robežās un  pēc spējām .
Man ir izveidojusies saikne ar domubiedriem ar Kuldīgas sadraudzības pilsētas Gesthahtes Albrehktu pāri un Šrēderes kundzi. Ar viņu palīdzību tika izdota prof.Hass grāmata Multiplā skleroze , kuru bija iespējams mums visiem saņemt .
Paldies, Gesthahtes draugiem par mūsu jubilejas pusdienām  un SIA Saules ieleja  .
Vēl mums ir izveidojusies draudzība ar Bavārijas MS biedrību ciemojoties pie viņiem , arī viņu pārstāvji ir apmeklējuši Kuldīgu .
Paldies , sakām mūsu ārstiem mūsu pilsētās un Rīgas ārstiem !

Gribu pateikties Kuldīgas novada Domes izpilddirektorei Ilzei Dambītei,  Kuldīgas p/a Sociālais dienests direktorei Marutai Jautaiķei , SIA LindeN 
Visiem labiem cilvēkiem, par sapratni un atbalstu  .
Visiem bija liels satikšanās prieks un  atvadamies ar prieku, lai atkal satiktos .

Kurzemes reģionālās un Kuldīgas nodaļas vadītāja Zaiga  Ribaka

              Kuldīga14.jpg

Skat. visas bildes.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: