Ielūgums: Pasaules MS diena Kuldīgā

  • Jaunumi
  • Ielūgums: Pasaules MS diena Kuldīgā

Pasaules MS dienā 30.maijā 2012.gada. plkst. 11.00
satiekamies pie Kuldīgas novada galvenās bibliotekas

1905 . gada ielā 6 , Kuldīgā .


Visi laipni gaidīti !


LMSA Kurzemes reģionālās un Kuldīgas nodaļas vadītāja Zaiga Ribaka
Sīkāka informācija Tālrunis :             63324530       : 28801746

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: