Sveiciens visiem no Cēsu puses

  • Jaunumi
  • Sveiciens visiem no Cēsu puses

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs -
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.

Vispirms gribam pateikties visiem kas mums palīdzēja sarīkot Jaunā gada pasākumu 29.decembrī.

  27. decembrī nodaļas pārstāvji apciemoja tos, kuri uz pasākumu nevarēja ierasties, zināmu apstākļu dēļ. 29.decembrī bijām pulcējušies diezgan kuplā skaitā telpās, kuras piešķīra mums Cēsu pilsētas pašvaldība. Tika klāts bagātīgs galds, ieradās viesi no citām nodaļām, ka arī pārstāvji no mūsu atbalstītājiem. Ar koncertu mūs priecēja vokālais ansamblis „Kamene” un Tautas Vērtēs kopa „Dzieti”. Pasākums norisēja priecīgā un jautrā atmosfērā, un visi viesi bija apmierināti, par ko mums ir liels prieks.

Cesis 12.JPG 

Mīļu un sirsnīgu paldies gribam pateikt saviem atbalstītājiem: Cēsu Pilsētas pašvaldībai, Raunas pagasta Domei, Veikalam „SOLO” un vislielāko paldies gribam teikt SIA „LIVONIA PRINT”

Veselību, izturību, saticību un mīlestību vēlam visiem Jaunajā 2012.gadā.

Cēsu nodaļa

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: