Lūdzam aizpildīt

Palīdzēsim, atbalstīsim, aizpildīsim !


SUSTENTO kopā ar augstskolu Turība un partneriem Zviedrijā, Spānijā un Slovēnijā realizē Erasmus+ projektu INTUX.

Projektā izstrādāsim un ieviesīsim augstskolās mācību moduļus, kuros studenti varēs mācīties veidot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotu lietotāja pieredzes dizainu.

Lietotaja pieredzes dizains ir pieredze, kas rodas, kad lietotājs izmēģina jaunus produktus. Testēt var jebkuru produktu - tehnisko aprīkojumu mājlietas, mobilās aplikācijas u.c.. Iesaistot testēšanā cilvēkus ar invaliditāti, ir iespējams radīt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām piemērotus produktus. Bet kā pašiem testētājiem saprast, kā iesaistīt testēšanā cilvēkus ar invaliditāti?

Lai noskaidrotu abu iesaistīto pušu vajadzības, mums nepieciešama Jūsu palīdzība! Kopā ar projekta partneriem esam izstrādājuši anketu. Jūsu atbildes uz jautājumiem ļaus saprast situāciju Latvijā un palīdzēs mums noteikt to lietotāju vajadzības, kuri piedalās vai gribētu piedalīties testēšanā.

Anketas aizpildīšana aizņem ne vairāk kā 10 minūtes. To var aizpildīt tiešsaistē šeit: https://survey.alchemer.eu/s3/90527770/INTUX-Aptauja-par-lietotaju-testesanu


Ja jums ir ērtāk aizpildīt anketu rakstisski, papīra formātā lūdzu, sazinieties ar Lindau Cērpu, rakstot uz linda.ceerpa@gmail.com vai zvanot pa tālruni - 28481374

Anketas var aizpildīt līdz 13. martam.
Liels paldies Jums par atbalstu!

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: