Enterālā un parenterālā barošana

  • Jaunumi
  • Enterālā un parenterālā barošana

Par Enterālās un parenterālās barošanas nodrošinājumu pieaugušajiem.

Mēs vēlamies Jūs informēt, ka jau no pagajušā gada stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanā un apmaksas kārtībā”, kā rezultātā tiek nodrošināta enterālā un parenterālā barošana, t. sk. enterālās un parenterālās barošanas maisījumu piegāde, pieaugušajiem pacientiem, ko nodrošinās SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”.

Klīniskā barošana tiks nodrošināta tiem pacientiem, kuri jau saņem no pašu vai trešo personu līdzekļiem apmaksātu enterālo vai parenterālo barošanu un atbilst izstrādātajiem medicīnisko indikāciju kritērijiem. Jaunie pacienti, kuri līdz šim nav saņēmuši enterālo un parenterālo barošanu, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumi, varēs saņemt šo pakalpojumu.

Enterālā un parenterālā barošana tiks nodrošināta pacientiem ar noteiktām diagnozēm un atbilstību pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem. Kā arī pacientiem tiks nodrošināta dinamiskā novērošana ambulatori, kā ietvaros, saņemot šo pakalpojumus pie ārsta, pacientam jāveic pacienta līdzmaksājums, izņemot gadījumus, ja pacients ietilpst, kādā no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām.

Enterālās un parenterālās barošanas kabinets ir izveidots, lai nodrošinātu enterālās un parenterālās barošanas pēctecību pieaugušajiem pacientiem, kas izrakstās no stacionāra, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir jāsaņem klīniskām indikācijām atbilstoša barošana.

Kam tiek nodrošināta enterālā un parenterālā barošana?

Personai, kurai nepieciešama enterālā barošana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods:

Diagnozes skaidrojums

K22.2

Barības vada obstrukcija

G12.2

Motoriskā neirona slimība

R13  ;  G35

Disfāgija (pacients pilnībā neatbilst K 22.2 vai G 12.2), Multiplā skleroze

E43

Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0

Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinaties ar:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universtitātes slimnīca” Klīniskās barošanas kabinetu: 8609466 vai 67042630 (darba dienās no 08:30 līdz 12:00), kliniska.barosana@aslimnica.lv vai SIA Nutricia: 67784372, customerservice.medical@danone.com

 Ar pilnu informāciju var iepazīties šeit: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1152-enteralas-un-parenteralas-barosanas-nodrosinajums-pieaugusajiem-no-1-julija

Ar cieņu, Rihards Tiltiņš

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: