02.09.20112012. gadā Pasaules MS diena tiks atzīmēta 30. maijā

Vairāk nekā 60 pasaules valstīs MS aktīvisti strādā, lai veicinātu sabiedrības informētību un paaugstinātu izpratni par multiplo sklerozi. Tiek darīts ļoti daudz, lai pievērstu   darba devēju un citu atbildīgo personu uzmanību, lai tādējādi MS cilvēkiem palīdzētu turpināt darbu vai arī dotu iespēju strādāt  ar saīsinātu darba laiku vai atvieglotākā režīmā. Arī darbs mājās ir iespēja, kas ļauj pašam sabalansēt savu darba slodzi.

lasīt vairāk

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: